Ask Emily on Capital Public Radio: Tips for Open Enrollment II

This segment originally appeared on Capital Public Radio’s Insight program. 

Open enrollment for Covered California and the private market begins Nov. 15 and goes through Feb. 15, 2015. What do consumers need to know when choosing health insurance this year? Emily Bazar joins guest host Rick Kushman on Insight to talk about what has changed, and not changed, for the second open enrollment season. 

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *