Thuốc dạ dày chữ P: Cách sử dụng, giá thuốc và những lưu ý quan trọng