Treating the Newly Insured: A Doctor’s Story (Video)

Dr. Hector Flores marvels at the impact of the Affordable Care Act on his Montebello family practice. The number of uninsured patients, he says, has been cut almost in half.

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *